Vi vet värdet av starka relationer

Cetab erbjuder kommersiella tjänster där fokus ligger på att stärka kundens position genom att leverera värdeskapande insatser. Verksamhetsområdena är inom affärs och relationsutveckling med centra inom försäljning och marknadsföring samt kringliggande områden. Cetab verkar som drivkraftig specialkompetens för fortsatt tillväxt för att ta vara på affärsmöjligheterna man har i företagets olika faser. Tjänsterna är helt anpassade efter kundens behov och resurser. Målet är att kunden ska få möjlighet till fortsatt fokus och tillväxt samt kvalitetssäkra sitt arbete utan att ta risken med en permanent lösning.

We know the value of strong relations

Cetab offers commercial services focusing on strengthening the position of the client by delivering value-creating contributions. Our areas of activity are in the business and relationship development centered in sales and marketing, and surrounding areas. Cetab operates as a prime mover specialising in continued growth to seize business opportunities in various phases of our assignments. The services are completely tailored to client needs and resources. The goal is that the clients will have the opportunity for continued focus and growth, and to be able to quality assure their work without having to take the risk of using a permanent solution.