Affärsområde

Cetab arbetar med 3 definierade affärsområden, Affärsutveckling, Investeringar och Upplevelser. Gemensamt för alla tre områdena är relationer, nätverk, människor, skapa resultat och engagemang. Värderingar som är viktiga för oss.

Investeringar görs i bolag som precis inom området Affärsutveckling har en intressant affärsidé och människa bakom idén. Här pratar vi inte bara om kapital utan Investeringen kan vara kontaktytor från nätverket, rådgivning och styrelsearbete, kunskap och drivkraft. Med Upplevelser vill vi ge vår uppdragsgivare förutsättningar att stärka sina relationer och nå sina mål.