Caddie Sport & Business

Cetab anlitas av flera företag för engagerade föreläsningar inom Relationsmarknadsföring, Affärsutveckling och Corporate storytelling. Caddie Sport & Business anlitar Cetab för sina studenter med föreläsningen "Storytelling i verkligheten", konkreta exempel ur verkligheten hur man bygger affärer genom att tänka människor och använda storytelling som ett effektivt verktyg för att nå långsiktiga resultat.