Gränslösa Möten under Seglarveckan

Cetab var ansvarig för att etablera en ny mötesplats för skola, idrott, kultur, kommun och näringsliv under Seglarveckan i Båstad, denna gång under Dragon European Championship. Drygt 200 personer med en bred gränslös spridning fick inspireras av Kenth Hultqvist, Dan Olofsson, Lars Kry, Jana Söderberg, Kennet Andersson och Jonas Claesson alla dokumenterat framgångsrika inom mångfald, hållbarhet och prestationer. En ny mötesplats kommer nu att etableras med Cetabs kompetens och unika nätverk.