Swedish - Southern Africa Railway and Port Programme

Cetab deltager aktivt i Swedish - Southern Africa Railway and Port Programme tillsammans med Närings departementet, Business Sweden, Svenska Ambassaden samt Sydafrikanska regeringen den 2-3 mars i Johannesburg. Unika förutsättningar skapas för nya affärsmöjligheter i framtidens kontinent. Globalt Entreprenörskap när det är som bäst!