En värld i förändring med Henrik Mitelman

Cetab är involverad i att utveckla en mötesplats där de bästa i Sverige inspirerar och delar sin kunskap inom olika ämnen till regionens entreprenörer. Genom Business Bussen
skapar vi förutsättningar för nya nätverk i ett större upptagningsområde att träffas och göra regionen än mer konkurrenskraftig.

Läs mer om projektet