Företagsamma affärer i Tanzania Moçambique och Zambia

Cetab deltog i ett inspirerande arrangemang av Business Sweden där ambassadörerna för Zambia, Tanzania och Mozambique deltog. Stor potential för framtidens entreprenörer!