Holberg fondsförvaltning AS

Holberg fondsförvaltning AS använder Cetabs resurser och kunskap om den svenska sparmarknaden för sin planerade etablering på den Svenska marknaden. Genom en grundlig research har riktigt beslutsunderlag presenterats för ledningen, sedan arbetades en konkret lanseringsplan fram kopplat till Cetabs unika nätverk vilket möjliggör Holbergs långsiktiga etablering i en av världens tuffaste sparmarknader.