Relationer och affärer i verkligheten

Cetab arrangerade för första gången ett seminarie med fokus på temat "relationer och affärer i verkligheten" under sommaren som var välbesökt.