Cetab föreläser

NyföretagarCentrum Skåne Nordväst arrangerade under Hbg Talks en framgångsrik
träff tillsammans med ca 300 företagare i Helsingborg Arena. Temat för dagen var "Så skapar du lyftet med framgångsrik försäljning". Cetab föreläste om hur man skapar tillväxt och utveckling genom att vara i utmanande nätverk där olikheter är den främsta tillgången.

Ängelholms Näringsliv arrangerade ännu en gång deras framgångsrika och etablerade Entreprenörsskola där Cetab föreläste en kväll under rubriken "Vill du misslyckas eller lyckas?" Ett engagerande samtal om vad det är som avgör om man blir framgångsrik länge, under kort tid eller inte alls.