The Tall Ships Races Halmstad 2017 uppstart

Cetab var moderator på uppstarten av Tall Ships Races ett av de större evenemangen
under 2017 i regionen. En välbesökt morgon i Halmstad Arena där inspirerande intervjuer
gjordes och en spännande målbild förmedlades för regionen.