Cetab Sydafrika

Cetab har sedan 2005 varit i Sydafrika. Vi har investerat tid och resurser för att försöka förstå samhällsstrukturer, kulturer och historien. Under dessa år har vi byggt närverk och lärt känna människor som arbetar som entreprenörer och med entreprenörer. De senaste åren har vi skapat en plattform för att koppla samman skandinaviska och sydafrikanska entreprenörer och deras företag med resurspersoner och företag som kan göra entreprenörens vardag enklare och lönsammare.

  • Vi kan erbjuda marknadsundersökningar och grundläggande kunskap och studiebesök i Sydafrika.
  • Vi kan erbjuda kvalitetssäkrade nätverk och ett antal utvalda företag som erbjuder alla de tjänster ditt företag kan behöva.
  • Vi kan erbjuda partnerskap och investerare till ditt Sydafrikanska företag. Allt är skräddarsytt för skandinaviska entreprenörer som nu ser möjligheterna i Sydafrika och länderna runtomkring i södra Afrika.

Cetab South Africa

Cetab South Africa has been present in South Africa since 2005. We have invested time and resources in order to understand the social structures, cultures and history of South Africa. During these years we have built a network of relationships with entrepreneurs and the people working with them. Over the last couple of years we have constructed a platform to connect South African and Swedish entrepreneurs and their businesses with persons and companies that allows the entrepreneurs to focus on what the do best, which improves efficiency and profitability.

  • We offer market research, fundamental knowledge and can arrange visits to South Africa.
  • We offer quality-ensured networks and connections and a number of chosen companies offering all services you business needs.
  • We offer partnership and investments in your South African business. Every case is unique and we tailor-make the establishing of Scandinavian entrepreneurs that see the opportunities in South African and neighbouring countries.

Today Cetab is a well-established company with international experience and about 10 businesses in its portfolio.

BungyPump and Hammerglass implemented a market survey for 3 month in different market segment in 2012/2013 and get a very good response and useful information. Both product is a international succes and growing strongly.